CIN No.: U40109PB2010SGC033813

Pending Applications & Load

Pending Application & Load (Position Ending 31.03.2017)

Sr. No. Category Application (No,s) Load (KW)
1 General 10460 36314
2 Industrial 2216 169679
3 Agricultural 375059 1345419
4 Others 62 10659
Total 387797 1562071

Pending Application & Load (Position Ending 31.03.2016)

Sr. No. Category Application (No,s) Load (KW)
1 General 11311 23706
2 Industrial 1161 160087
3 Agricultural 417397 1551974
4 Others 93 11772
Total 429962 1747539

Pending Application & Load (Position Ending 31.03.2015)

Sr. No. Category Application (No,s) Load (KW)
1 General 3328 26085
2 Industrial 2124 319742
3 Agricultural 412438 1534265
4 Others 137 18947
Total 418027 1899039
Insta Bill Payment